Klima

Vi skal i mål med den grønne omstilling - NU!

Klimakrisen er vor tids største udfordring og skal være en grundpræmis i AL fremtidig politik. Vi er tvunget til at komme i mål med den grønne omstilling, og vi er parate til at tage de konsekvenser som omstillingen kommer til at medføre. 

Danmark skal være et foregangsland i den grønne omstilling. Vi skal arbejde for, at EU ligesom Danmark sætter ambitiøse klimamål, samt presse på for, at resten af verden følger vores eksempel.

 

Konkret vil jeg kæmpe for:

  •  At gøre det nemmere at handle klimavenligt igennem et CO2 mærke på fødevare. 
  •  At indføre en flyafgift på, i gennemsnit, 80 kroner pr. passager for flyrejser.
  •  At indføre en skat på, ikke alene CO2-udledninger, men alle de drivhusgasser, der udledes i landbruget. Beskatning af CO2 og andre drivhusgasser kan dog ikke alene gøre det, og landbruget skal omstille sig til i højere grad at være plantebaseret. 
  •  At vi udbygger den vedvarende, grønne energi i Danmark både af klimahensyn, men også af geopolitiske hensyn. Vi skal sikre en koordineret og hurtig indsats der sikrer hurtigere fremdrift i udbygningen af vedvarende energi.

Det er essentielt at vi får banet vejen for den grønne omstilling. Vi skal tage de næste skridt for de dele af samfundet, hvor der endnu ikke er lagt planer for omstilling og CO2-reduktion.

Unges trivsel

Næsten halvdelen af alle unge mistrives i deres hverdag. Vi risikerer at tabe en hel generation på gulvet, hvis ikke vi laver en gennemgribende indsats for at løse trivselskrisen.

SU-reform

Vi bruger i dag flere penge på SU end på uddannelse, og det bliver vi nødt til at ændre. Det skal dog gøres uden at sænke de unges økonomiske rådighedsbeløb.

Vores øvrige politik

Disse tre emner er alle nogen der står mig ekstra nært, men jeg brænder for mange flere emner end kun disse. Hvis du har spørgsmål til min holdning til andre mere specifikke politiske emner er du mere end velkommen til at smide mig en besked, enten her eller via sociale medier – jeg prøver at svare så hurtigt som muligt. 

Hvis du vil læse mere om Moderaternes værdier eller holdninger kan du tage et kig på Moderaterne.dk

Sundhed

Skat

Klima

Kultur